Inkef

17 April / 2015

ABP investeert nog eens € 100 miljoen in Nederlands MKB

17 april 2014

ABP investeert nog eens € 100 miljoen in Nederlands MKB
– Durfkapitaal in start-ups via INKEF Capital
– Leningen aan MKB via NPEX

Heerlen, 17 april 2014 – Pensioenfonds ABP kondigt aan nog eens € 100 miljoen rechtstreeks te gaan investeren in de Nederlandse economie. Dit bedrag zal als durfkapitaal worden verschaft aan startende bedrijven in de kenniseconomie en als leningen aan bedrijven in het MKB. ABP speelt hiermee in op de grote vraag naar financiering van het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf, dat bij traditionele geldverstrekkers zoals banken vaak tevergeefs aanklopt voor de financiering van hun groei- en investeringsplannen.

Het durfkapitaal zal worden ingezet door investeringsmaatschappij INKEF Capital, dat bij de oprichting door ABP in 2010 al € 100 miljoen ter beschikking kreeg om te investeren in start-ups met vernieuwende ideeën en technologieën. Dit heeft geleid tot succesvolle investeringen in bedrijven als Profibrix, Sapiens Steering Brain Stimulation, ViCentra en NPEX. Het pensioengeld dat INKEF Capital investeert in start-ups met vernieuwende ideeën en technologieën, draagt niet alleen bij aan het rendement voor de pensioendeelnemers van ABP, maar ook aan de ontwikkeling van de hoogwaardige kenniseconomie. Daarbij onderscheidt INKEF Capital zich van andere investeerders door een lange termijn investeringshorizon en intensieve begeleiding van de start-ups.

De leningen aan bedrijven in het MKB zullen de vorm krijgen van obligaties die genoteerd en verhandeld worden aan NPEX, een online effectenbeurs specifiek gericht op MKB ondernemingen en beleggers die willen investeren in het MKB. NPEX biedt aan bedrijven een laagdrempelig alternatief voor de traditionele beurzen. De obligaties zullen via NPEX ook toegankelijk zijn voor andere beleggers, om meer bronnen van financiering aan te boren en de kredietverstrekking aan MKB-bedrijven te optimaliseren. Pensioenfonds ABP is via INKEF Capital grootaandeelhouder van NPEX, dat tevens gesteund wordt door het Ministerie van Economische Zaken.

Over ABP
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en 309 miljard euro (per 31 maart 2013) aan vermogen beschikbaar.
www.abp.nl

Over INKEF Capital
INKEF staat voor “ Investing in the Knowledge Economy of the Future”, en is opgericht door Stichting Pensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland. INKEF richt zich voor de langere termijn op ondernemingen met grote potentie om nieuwe technologieën te ontwikkelen naar commercieel succesvolle producten en markten.
inkefcapital.com

Over NPEX
NPEX is een digitale effectenbeurs die de handel tussen bedrijven en fondsen enerzijds en beleggers anderzijds faciliteert. Op www.npex.nl staan noteringen van bedrijven en fondsen die kapitaal willen aantrekken om zich verder te ontwikkelen. Er wordt rechtstreeks gehandeld, zonder tussenkomst van andere partijen. NPEX staat onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB en beschikt het over de vereiste vergunningen en ontheffingen om alle aangeboden diensten verrichten. De effecten en gelden van beleggers worden beheerd door de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Deze onafhankelijke stichting waarborgt de veiligheid van de beleggers.

Voor meer informatie:
ABP Communicatie
Harmen Geers
T 020 6049136
E-mail: harmen.geers@apg.nl
www.abp.nl